HOME
Ajuntament de Cercs

Geoportal

Què és una IDE

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions,...) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims,...).

Aquests recursos estan disponibles a Internet i compleixen un conjunt de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies,...) que permeten que un usuari pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.

Una IDE està composada de 4 elements fonamentals: dades, metadades, serveis web (geoserveis) i organització.

Les IDEs es jerarquitzen en diversos nivells (local, regional, nacional) en funció de les unitats administratives en que es divideixen les àrees en les que els Estats membres tenen i/o exerceixen els drets jurisdiccionals.

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Visors de mapes

Geoserveis OGC

Un geoservei és un servei web que retorna informació amb component geogràfica.

Permet accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d'una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.

Per a la generació i utilització dels geoserveis s'empren llenguatges i protocols estàndards, definits per l'Open Geospatial Consortium (OGC).

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Geoserveis Web Map Service (WMS)

 • Cartografia topogràfica a escala 1:1.000, de la zona urbana
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/BUE1M
 • Cartografia dels carrers i portals, a escala 1:1.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/CAE1M
 • Cartografia dels elements del patrimoni cultural, a escala 1:5.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PCE5M
 • Cartografia de punts d'interès (POI), a escala 1:1.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/SEE1M
 • Ortofoto dels anys 1956-1957 a escala 1:10.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORA56

Metadades

Les metadades són les eines fonamentals per a un millor aprofitament i una correcta utilització de la cartografia digital.

Serveixen per a documentar les seves característiques tècniques i identificatives.

La publicació i difusió d'aquesta informació documental descriptiva es fa en forma de catàleg, a través d'Internet.

Catàleg de metadades de la Diputació de Barcelona

Tutorials i manuals

Manual d'ús del SITMUN

Manual en format PDF que explica amb detall com aprofitar totes les funcionalitats que ofereix el SITMUN.

Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal

Document elaborat per la Comissió de Toponímia de Catalunya, destinat als municipis i a tothom qui hagi de treballar amb noms de llocs.

Manual d'ús del geoservei WPS d'adreces postals

Manual en format PDF que explica com extrure la informació alfanumèrica/gràfica relacionada amb els carrers i les adreces postals municipals, en format XML.

Normativa

Àmbit autonòmic

Àmbit estatal

Àmbit europeu

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Descàrrega d'informació geogràfica

La descàrrega d'informació geogràfica està disponible des del SITMUN.

Hi trobareu dos tipus de descàrrega:

 • Fitxers de cartografia, preparats a priori. Està disponible a l'apartat "Descàrrega fitxers" del SITMUN:

  DESCÀRREGA FITXERS CARTOGRAFIA

 • Extracció dinàmica de cartografia, que permet indicar quina zona i quines capes es desitgen descarregar. S'hi accedeix des del botó "Extracció de dades" del SITMUN (accessible només des de l’accés restringit):

  EXTRACCIÓ CARTOGRAFIA

Enllaços

 • Geoportal IDE de la província de Barcelona (nivell local)

 • Geoportal IDE de Catalunya (nivell autonòmic)

 • Geoportal IDE d'Espanya (nivell estatal)

 • Geoportal IDE Locals d'Espanya (àmbit local a nivell estatal)

 • Geoportal IDE d'Europa (nivell europeu)

Contacte

Informació sobre el municipi

(web de la Diputació de Barcelona)


(web Idescat)

Notícies ICGC
  Blog IDEE
  Blog datos.gob
   Notícies INSPIRE