HOME
Ajuntament de Puig-reig

Geoportal

Què és una IDE

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions,...) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims,...).

Aquests recursos estan disponibles a Internet i compleixen un conjunt de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies,...) que permeten que un usuari pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.

Una IDE està composada de 4 elements fonamentals: dades, metadades, serveis web (geoserveis) i organització.

Les IDEs es jerarquitzen en diversos nivells (local, regional, nacional) en funció de les unitats administratives en que es divideixen les àrees en les que els Estats membres tenen i/o exerceixen els drets jurisdiccionals.

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Visors de mapes

Geoserveis OGC

Un geoservei és un servei web que retorna informació amb component geogràfica.

Permet accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d'una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.

Per a la generació i utilització dels geoserveis s'empren llenguatges i protocols estàndards, definits per l'Open Geospatial Consortium (OGC).

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Geoserveis Web Map Service (WMS)

 • Cartografia topogràfica a escala 1:1.000, de la zona urbana
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/BUE1M
 • Cartografia dels carrers i portals, a escala 1:1.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/CAE1M
 • Cartografia dels elements del patrimoni cultural, a escala 1:5.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/PCE5M
 • Cartografia de punts d'interès (POI), a escala 1:1.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/SEE1M
 • Ortofoto dels anys 1956-1957 a escala 1:10.000
 • http://sitmun.diba.cat/wms/servlet/ORA56

Metadades

Les metadades són les eines fonamentals per a un millor aprofitament i una correcta utilització de la cartografia digital.

Serveixen per a documentar les seves característiques tècniques i identificatives.

La publicació i difusió d'aquesta informació documental descriptiva es fa en forma de catàleg, a través d'Internet.

Catàleg de metadades de la Diputació de Barcelona

Tutorials i manuals

Manual d'ús del SITMUN

Manual en format PDF que explica amb detall com aprofitar totes les funcionalitats que ofereix el SITMUN.

Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal

Document elaborat per la Comissió de Toponímia de Catalunya, destinat als municipis i a tothom qui hagi de treballar amb noms de llocs.

Manual d'ús del geoservei WPS d'adreces postals

Manual en format PDF que explica com extrure la informació alfanumèrica/gràfica relacionada amb els carrers i les adreces postals municipals, en format XML.

Normativa

Àmbit autonòmic

Àmbit estatal

Àmbit europeu

Trobareu més informació al web de la IDE de la província de Barcelona: IDEBarcelona

Descàrrega d'informació geogràfica

La descàrrega d'informació geogràfica està disponible des del SITMUN.

Hi trobareu dos tipus de descàrrega:

 • Fitxers de cartografia, preparats a priori. Està disponible a l'apartat "Descàrrega fitxers" del SITMUN:

  DESCÀRREGA FITXERS CARTOGRAFIA

 • Extracció dinàmica de cartografia, que permet indicar quina zona i quines capes es desitgen descarregar. S'hi accedeix des del botó "Extracció de dades" del SITMUN (accessible només des de l’accés restringit):

  EXTRACCIÓ CARTOGRAFIA

Enllaços

 • Geoportal IDE de la província de Barcelona (nivell local)

 • Geoportal IDE de Catalunya (nivell autonòmic)

 • Geoportal IDE d'Espanya (nivell estatal)

 • Geoportal IDE Locals d'Espanya (àmbit local a nivell estatal)

 • Geoportal IDE d'Europa (nivell europeu)

Contacte

Informació sobre el municipi

(web de la Diputació de Barcelona)


(web Idescat)

Notícies ICGC
  Blog IDEE
  Blog datos.gob
   Notícies INSPIRE